Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Fiskeby Board AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 810 846 Less Arrow 808 369 Less Arrow 801 472
Finansiella kostnader 7 368 Less Arrow 3 404 More Arrow 6 957
Resultat efter finansnetto 41 415 Less Arrow 38 436 Less Arrow -8 169
EBITDA 745 833
Balansomslutning 741 998 More Arrow 783 502 More Arrow 801 275
Omsättningstillgångar 290 688 More Arrow 296 791 Less Arrow 274 211
Kortfristiga skulder 117 108 More Arrow 120 701 More Arrow 136 969
Justerat eget kapital 360 689 More Arrow 496 965 More Arrow 503 948
- aktiekapital 50 000 Equal arrow 50 000 Equal arrow 50 000
Antal anställda (medeltal) 274 More Arrow 277 More Arrow 286

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 48,6% More Arrow 63,4% Less Arrow 62,9%
Omsättning per anställd 2 959 Less Arrow 2 918 Less Arrow 2 802
Resultat i procent av omsättning 5,1% Less Arrow 4,8% Less Arrow -1,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,6% Less Arrow 5,3% Less Arrow -0,2%
Balanslikviditet 248,2% Less Arrow 245,9% Less Arrow 200,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,5% Less Arrow 7,7% Less Arrow -1,6%
Förändring omsättning 2 477 More Arrow 6 897 More Arrow 73 830
Förändring omsättning % 0% More Arrow 1% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda -3 Less Arrow -9 More Arrow 4
Förändring ant. anställda % -1% Less Arrow -3% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.