Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Fiskeby Board AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 849 443 Less Arrow 764 137 More Arrow 782 323
Finansiella kostnader 7 719 Less Arrow 3 218 More Arrow 6 791
Resultat efter finansnetto 43 386 Less Arrow 36 333 Less Arrow -7 974
EBITDA 781 336
Balansomslutning 777 318 Less Arrow 740 631 More Arrow 782 131
Omsättningstillgångar 304 525 Less Arrow 280 551 Less Arrow 267 659
Kortfristiga skulder 122 683 Less Arrow 114 097 More Arrow 133 697
Justerat eget kapital 377 858 More Arrow 469 772 More Arrow 491 908
- aktiekapital 52 380 Less Arrow 47 264 More Arrow 48 805
Antal anställda (medeltal) 274 More Arrow 277 More Arrow 286

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 48,6% More Arrow 63,4% Less Arrow 62,9%
Omsättning per anställd 3 100 Less Arrow 2 759 Less Arrow 2 735
Resultat i procent av omsättning 5,1% Less Arrow 4,8% Less Arrow -1,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,6% Less Arrow 5,3% Less Arrow -0,2%
Balanslikviditet 248,2% Less Arrow 245,9% Less Arrow 200,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,5% Less Arrow 7,7% Less Arrow -1,6%
Förändring omsättning 2 595 More Arrow 6 520 More Arrow 72 066
Förändring omsättning % 0% More Arrow 1% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda -3 Less Arrow -9 More Arrow 4
Förändring ant. anställda % -1% Less Arrow -3% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.