Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

CA Auto Finance Sverige AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 85 558
- Antal anställda 114 438

Branschrankning

Bransch: 45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 3 932
- Antal anställda 5 367
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 989
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 989
- Balansomslutning 79
- Balansomslutning 112
- Omsättning 119
- Omsättning 166
- Soliditet 4 912
- Soliditet 6 274

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 953
- Antal anställda 2 721
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2 608
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2 608
- Balansomslutning 465
- Balansomslutning 592
- Omsättning 233
- Omsättning 249
- Soliditet 3 414
- Soliditet 4 148