Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

CA Auto Finance Sverige AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 901 890 More Arrow 1 160 201 More Arrow 1 821 446
Finansiella kostnader 6 028 More Arrow 11 492 More Arrow 16 358
Resultat efter finansnetto 7 208 Less Arrow 6 375 More Arrow 27 059
EBITDA -1 273 Less Arrow -6 424 Less Arrow -6 577
Balansomslutning 351 225 More Arrow 581 288 More Arrow 1 002 680
Omsättningstillgångar 350 894 More Arrow 580 573 More Arrow 1 001 715
Kortfristiga skulder 293 403 More Arrow 529 276 More Arrow 955 363
Justerat eget kapital 57 822 Less Arrow 52 012 Less Arrow 47 317
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 16,5% Less Arrow 8,9% Less Arrow 4,7%
Omsättning per anställd 901 890 More Arrow 1 160 201 More Arrow 1 821 446
Resultat i procent av omsättning 0,8% Less Arrow 0,5% More Arrow 1,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,8% Less Arrow 3,1% More Arrow 4,3%
Balanslikviditet 119,6% Less Arrow 109,7% Less Arrow 104,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,5% Less Arrow 12,3% More Arrow 57,2%
Förändring omsättning -258 311 Less Arrow -661 245 More Arrow 370 681
Förändring omsättning % -22% Less Arrow -36% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.