Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

CA Auto Finance Sverige AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 950 409 Less Arrow 901 890 More Arrow 1 160 201
Finansiella kostnader 11 473 Less Arrow 6 028 More Arrow 11 492
Resultat efter finansnetto -6 346 More Arrow 7 208 Less Arrow 6 375
EBITDA -9 023 More Arrow -1 273 Less Arrow -6 424
Balansomslutning 742 350 Less Arrow 351 225 More Arrow 581 288
Omsättningstillgångar 742 173 Less Arrow 350 894 More Arrow 580 573
Kortfristiga skulder 690 880 Less Arrow 293 403 More Arrow 529 276
Justerat eget kapital 51 470 More Arrow 57 822 Less Arrow 52 012
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 6,9% More Arrow 16,5% Less Arrow 8,9%
Omsättning per anställd 950 409 Less Arrow 901 890 More Arrow 1 160 201
Resultat i procent av omsättning -0,7% More Arrow 0,8% Less Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,7% More Arrow 3,8% Less Arrow 3,1%
Balanslikviditet 107,4% More Arrow 119,6% Less Arrow 109,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -12,3% More Arrow 12,5% Less Arrow 12,3%
Förändring omsättning 48 519 Less Arrow -258 311 Less Arrow -661 245
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -22% Less Arrow -36%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.