Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Elekta AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Omsättning 14 548 000 Less Arrow 13 763 000 More Arrow 14 601 000
Finansiella kostnader 201 000 More Arrow 299 000 Less Arrow 266 000
Resultat efter finansnetto 1 501 000 More Arrow 1 630 000 Less Arrow 1 454 000
EBITDA 2 682 000 More Arrow 3 109 000
Balansomslutning 26 303 000 Less Arrow 24 844 000 More Arrow 28 411 000
Omsättningstillgångar 12 880 000 More Arrow 13 246 000 More Arrow 15 566 000
Kortfristiga skulder 11 415 000 More Arrow 11 766 000 Less Arrow 11 300 000
Justerat eget kapital 8 912 000 Less Arrow 8 197 000 Less Arrow 8 113 000
- aktiekapital 192 000 Equal arrow 192 000 Equal arrow 192 000
Antal anställda (medeltal) 4 631 Less Arrow 4 194 Less Arrow 4 117

Nyckeltal

Bokslut 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Soliditet 33,9% Less Arrow 33,0% Less Arrow 28,6%
Omsättning per anställd 3 141 More Arrow 3 282 More Arrow 3 547
Resultat i procent av omsättning 10,3% More Arrow 11,8% Less Arrow 10,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,5% More Arrow 7,8% Less Arrow 6,1%
Balanslikviditet 112,8% Less Arrow 112,6% More Arrow 137,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,8% More Arrow 19,9% Less Arrow 17,9%
Förändring omsättning 785 000 Less Arrow -838 000 More Arrow 1 046 000
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -6% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 437 Less Arrow 77 More Arrow 319
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow 2% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.