Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Elekta AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Omsättning 1 410 948 Less Arrow 1 355 667 More Arrow 1 363 904
Finansiella kostnader 19 494 More Arrow 29 452 Less Arrow 24 848
Resultat efter finansnetto 145 576 More Arrow 160 556 Less Arrow 135 821
EBITDA 260 116 More Arrow 306 239
Balansomslutning 2 551 014 Less Arrow 2 447 154 More Arrow 2 653 919
Omsättningstillgångar 1 249 176 More Arrow 1 304 742 More Arrow 1 454 046
Kortfristiga skulder 1 107 092 More Arrow 1 158 961 Less Arrow 1 055 552
Justerat eget kapital 864 336 Less Arrow 807 411 Less Arrow 757 849
- aktiekapital 18 621 More Arrow 18 912 Less Arrow 17 935
Antal anställda (medeltal) 4 631 Less Arrow 4 194 Less Arrow 4 117

Nyckeltal

Bokslut 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Soliditet 33,9% Less Arrow 33,0% Less Arrow 28,6%
Omsättning per anställd 305 More Arrow 323 More Arrow 331
Resultat i procent av omsättning 10,3% More Arrow 11,8% Less Arrow 10,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,5% More Arrow 7,8% Less Arrow 6,1%
Balanslikviditet 112,8% Less Arrow 112,6% More Arrow 137,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,8% More Arrow 19,9% Less Arrow 17,9%
Förändring omsättning 76 134 Less Arrow -82 544 More Arrow 97 709
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -6% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 437 Less Arrow 77 More Arrow 319
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow 2% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.