Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Dansk Arkitektur Center (Fond)

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 754
- Antal anställda 3 603

Branschrankning

Bransch: 94 Intressebevakning; Religiös verksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 6
- Antal anställda 7
- Balansomslutning 16
- Balansomslutning 41
- Lönsamhet 16
- Lönsamhet 72
- Omsättning 11
- Omsättning 38
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 58
- Resultat 17
- Resultat 48
- Soliditet 46
- Soliditet 165

Bransch: 55 Hotell- Och logiverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 14
- Antal anställda 41
- Balansomslutning 70
- Balansomslutning 217
- Lönsamhet 15
- Lönsamhet 1 002
- Omsättning 18
- Omsättning 217
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 181
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1 111
- Resultat 143
- Resultat 592
- Soliditet 284
- Soliditet 1 644