Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Dansk Arkitektur Center (Fond)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 53 974 Less Arrow 24 696 Less Arrow 21 983
Resultat efter finansnetto 1 781 Less Arrow -934 Less Arrow -1 788
Balansomslutning 77 159 Less Arrow 73 243 Less Arrow 64 183
Omsättningstillgångar 67 839 Less Arrow 60 234 Less Arrow 46 640
Kortfristiga skulder 60 810 Less Arrow 55 668 Less Arrow 40 818
Justerat eget kapital 11 689 Less Arrow 9 500 More Arrow 10 083
- aktiekapital 10 016 Less Arrow 9 205 Less Arrow 9 030
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 15,1% Less Arrow 13,0% More Arrow 15,7%
Omsättning per anställd 360 Less Arrow 165 Less Arrow 147
Resultat i procent av omsättning 3,3% Less Arrow -3,8% Less Arrow -8,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 111,6% Less Arrow 108,2% More Arrow 114,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,2% Less Arrow -9,8% Less Arrow -17,7%
Förändring omsättning 27 101 Less Arrow 2 288 Less Arrow -145 869
Förändring omsättning % 101% Less Arrow 10% Less Arrow -87%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.