Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Dan Dryer A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 10 374
- Antal anställda 30 451

Branschrankning

Bransch: 27 Tillverkning av elapparatur

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 107
- Antal anställda 289
- Balansomslutning 127
- Balansomslutning 298
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 54
- Resultat 96
- Resultat 224
- Soliditet 175
- Soliditet 518