Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Dan Dryer A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/04 2021/04 2020/04
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 4 632 More Arrow 9 539 Less Arrow 4 902
Balansomslutning 25 256 More Arrow 25 920 Less Arrow 20 021
Omsättningstillgångar 23 534 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 17 529 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Justerat eget kapital 5 623 More Arrow 9 448 Less Arrow 5 289
- aktiekapital 1 386 Less Arrow 1 365 More Arrow 1 435
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2022/04 2021/04 2020/04
Soliditet 22,3% More Arrow 36,5% Less Arrow 26,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 134,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 82,4% More Arrow 101,0% Less Arrow 92,7%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/04 2021/04 2020/04
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.