Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

DKT A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 3 775
- Antal anställda 14 105

Branschrankning

Bransch: 46 Parti- Och provisionshandel utom med motorfordon

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 694
- Antal anställda 2 059
- Balansomslutning 1 097
- Balansomslutning 2 566
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3 303
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11 576
- Resultat 1 340
- Resultat 3 113
- Soliditet 281
- Soliditet 1 576

Bransch: 27 Tillverkning av elapparatur

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 55
- Antal anställda 158
- Balansomslutning 60
- Balansomslutning 131
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 154
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 420
- Resultat 62
- Resultat 145
- Soliditet 15
- Soliditet 41