Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

DKT A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2018/09
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 8 829 More Arrow 13 413 More Arrow 16 931
Balansomslutning 98 983 More Arrow 103 257 Less Arrow 100 360
Omsättningstillgångar 76 315 More Arrow 85 815 Less Arrow 84 073
Kortfristiga skulder 15 644 More Arrow 26 019 More Arrow 37 443
Justerat eget kapital 83 169 Less Arrow 74 502 Less Arrow 58 856
- aktiekapital 1 375 Less Arrow 1 349 More Arrow 1 380
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Less Arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2018/09
Soliditet 84,0% Less Arrow 72,2% Less Arrow 58,6%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 487,8% Less Arrow 329,8% Less Arrow 224,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,6% More Arrow 18,0% More Arrow 28,8%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 20 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 133% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2018/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.