Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Aura Light International AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 437 504 Less Arrow 390 756 More Arrow 452 175
Finansiella kostnader 4 525 Less Arrow 3 254 More Arrow 3 927
Resultat efter finansnetto 13 364 Less Arrow -12 832 More Arrow 5 155
EBITDA 21 946 Less Arrow -5 087
Balansomslutning 204 768 Less Arrow 159 173 Less Arrow 157 623
Omsättningstillgångar 179 201 Less Arrow 130 551 Less Arrow 125 879
Kortfristiga skulder 170 621 Less Arrow 134 340 Less Arrow 115 920
Justerat eget kapital 28 329 Less Arrow 18 598 More Arrow 35 505
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 142 More Arrow 154 More Arrow 164

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 13,8% Less Arrow 11,7% More Arrow 22,5%
Omsättning per anställd 3 081 Less Arrow 2 537 More Arrow 2 757
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow -3,3% More Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,7% Less Arrow -6,0% More Arrow 5,8%
Balanslikviditet 105,0% Less Arrow 97,2% More Arrow 108,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 47,2% Less Arrow -69,0% More Arrow 14,5%
Förändring omsättning 46 748 Less Arrow -61 419 More Arrow 18 226
Förändring omsättning % 12% Less Arrow -14% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda -12 More Arrow -10 Less Arrow -18
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow -6% Less Arrow -10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.