Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Aura Light International AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 292 355 Less Arrow 284 131 More Arrow 335 134
Finansiella kostnader 3 024 Less Arrow 2 366 More Arrow 2 911
Resultat efter finansnetto 8 930 Less Arrow -9 331 More Arrow 3 821
EBITDA 14 665 Less Arrow -3 699
Balansomslutning 136 833 Less Arrow 115 740 More Arrow 116 824
Omsättningstillgångar 119 748 Less Arrow 94 928 Less Arrow 93 297
Kortfristiga skulder 114 015 Less Arrow 97 683 Less Arrow 85 915
Justerat eget kapital 18 930 Less Arrow 13 523 More Arrow 26 315
- aktiekapital 3 341 More Arrow 3 636 More Arrow 3 706
Antal anställda (medeltal) 142 More Arrow 154 More Arrow 164

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 13,8% Less Arrow 11,7% More Arrow 22,5%
Omsättning per anställd 2 059 Less Arrow 1 845 More Arrow 2 044
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow -3,3% More Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,7% Less Arrow -6,0% More Arrow 5,8%
Balanslikviditet 105,0% Less Arrow 97,2% More Arrow 108,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 47,2% Less Arrow -69,0% More Arrow 14,5%
Förändring omsättning 31 239 Less Arrow -44 660 More Arrow 13 508
Förändring omsättning % 12% Less Arrow -14% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda -12 More Arrow -10 Less Arrow -18
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow -6% Less Arrow -10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.