Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ansjö Skog & Markkonsult AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 146 154 Less Arrow 127 674 Less Arrow 94 953
Finansiella kostnader 60 More Arrow 128 Less Arrow 97
Resultat efter finansnetto 8 930 Less Arrow 3 876 More Arrow 5 973
EBITDA 9 142 Less Arrow 4 079 More Arrow 6 088
Balansomslutning 59 828 Less Arrow 46 843 Less Arrow 38 082
Omsättningstillgångar 55 947 Less Arrow 46 341 Less Arrow 37 763
Kortfristiga skulder 43 150 Less Arrow 31 736 Less Arrow 24 121
Justerat eget kapital 15 842 Less Arrow 14 271 Less Arrow 11 825
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 19 Less Arrow 16 Equal arrow 16

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 26,5% More Arrow 30,5% More Arrow 31,1%
Omsättning per anställd 7 692 More Arrow 7 980 Less Arrow 5 935
Resultat i procent av omsättning 6,1% Less Arrow 3,0% More Arrow 6,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,0% Less Arrow 8,5% More Arrow 15,9%
Balanslikviditet 129,7% More Arrow 146,0% More Arrow 156,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 56,4% Less Arrow 27,2% More Arrow 50,5%
Förändring omsättning 18 480 More Arrow 32 721 Less Arrow -11 042
Förändring omsättning % 14% More Arrow 34% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow 0 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 19% Less Arrow 0% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.