Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Ansjö Skog & Markkonsult AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 97 665 Less Arrow 92 836 Less Arrow 70 375
Finansiella kostnader 40 More Arrow 93 Less Arrow 72
Resultat efter finansnetto 5 967 Less Arrow 2 818 More Arrow 4 427
EBITDA 6 109 Less Arrow 2 966 More Arrow 4 512
Balansomslutning 39 979 Less Arrow 34 061 Less Arrow 28 225
Omsättningstillgångar 37 386 Less Arrow 33 696 Less Arrow 27 988
Kortfristiga skulder 28 834 Less Arrow 23 076 Less Arrow 17 878
Justerat eget kapital 10 586 Less Arrow 10 377 Less Arrow 8 764
- aktiekapital 67 More Arrow 73 More Arrow 74
Antal anställda (medeltal) 19 Less Arrow 16 Equal arrow 16

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 26,5% More Arrow 30,5% More Arrow 31,1%
Omsättning per anställd 5 140 More Arrow 5 802 Less Arrow 4 398
Resultat i procent av omsättning 6,1% Less Arrow 3,0% More Arrow 6,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,0% Less Arrow 8,5% More Arrow 15,9%
Balanslikviditet 129,7% More Arrow 146,0% More Arrow 156,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 56,4% Less Arrow 27,2% More Arrow 50,5%
Förändring omsättning 12 349 More Arrow 23 792 Less Arrow -8 184
Förändring omsättning % 14% More Arrow 34% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow 0 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 19% Less Arrow 0% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.