Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Anders Hedin Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 18 593 576 Less Arrow 17 575 617 Less Arrow 10 998 956
Finansiella kostnader 218 298 Less Arrow 169 802 Less Arrow 121 568
Resultat efter finansnetto 59 001 Less Arrow 14 142 More Arrow 43 062
EBITDA 1 170 925 Less Arrow 554 692 Less Arrow 329 012
Balansomslutning 12 092 813 Less Arrow 7 632 930 Less Arrow 6 925 083
Omsättningstillgångar 4 510 848 Less Arrow 4 399 948 Less Arrow 4 315 998
Kortfristiga skulder 5 088 951 Less Arrow 4 279 995 Less Arrow 3 492 987
Justerat eget kapital 1 198 187 More Arrow 1 296 334 More Arrow 1 358 635
- aktiekapital 72 More Arrow 73 More Arrow 76
Antal anställda (medeltal) 3 238 Less Arrow 2 939 Less Arrow 2 008

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 9,9% More Arrow 17,0% More Arrow 19,6%
Omsättning per anställd 5 742 More Arrow 5 980 Less Arrow 5 478
Resultat i procent av omsättning 0,3% Less Arrow 0,1% More Arrow 0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,3% More Arrow 2,4% Equal arrow 2,4%
Balanslikviditet 88,6% More Arrow 102,8% More Arrow 123,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,9% Less Arrow 1,1% More Arrow 3,2%
Förändring omsättning 1 279 519 More Arrow 7 000 228 Less Arrow 2 906 141
Förändring omsättning % 7% More Arrow 66% Less Arrow 36%
Förändring ant. anställda 299 More Arrow 931 Less Arrow 382
Förändring ant. anställda % 10% More Arrow 46% Less Arrow 23%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.