Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Anders Hedin Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 25 971 315 Less Arrow 24 184 096 Less Arrow 14 551 763
Finansiella kostnader 304 917 Less Arrow 233 648 Less Arrow 160 836
Resultat efter finansnetto 82 412 Less Arrow 19 460 More Arrow 56 972
EBITDA 1 635 536 Less Arrow 763 258 Less Arrow 435 287
Balansomslutning 16 891 116 Less Arrow 10 502 932 Less Arrow 9 161 975
Omsättningstillgångar 6 300 706 Less Arrow 6 054 340 Less Arrow 5 710 122
Kortfristiga skulder 7 108 194 Less Arrow 5 889 285 Less Arrow 4 621 268
Justerat eget kapital 1 673 615 More Arrow 1 783 759 More Arrow 1 797 492
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 3 238 Less Arrow 2 939 Less Arrow 2 008

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 9,9% More Arrow 17,0% More Arrow 19,6%
Omsättning per anställd 8 021 More Arrow 8 229 Less Arrow 7 247
Resultat i procent av omsättning 0,3% Less Arrow 0,1% More Arrow 0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,3% More Arrow 2,4% Equal arrow 2,4%
Balanslikviditet 88,6% More Arrow 102,8% More Arrow 123,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,9% Less Arrow 1,1% More Arrow 3,2%
Förändring omsättning 1 787 219 More Arrow 9 632 333 Less Arrow 3 844 862
Förändring omsättning % 7% More Arrow 66% Less Arrow 36%
Förändring ant. anställda 299 More Arrow 931 Less Arrow 382
Förändring ant. anställda % 10% More Arrow 46% Less Arrow 23%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.