Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

adapa Sweden Landskrona AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 215 713 Less Arrow 170 829 Less Arrow 143 192
Finansiella kostnader 1 951 Less Arrow 1 521 Less Arrow 857
Resultat efter finansnetto -1 261 Less Arrow -14 827 Less Arrow -15 277
EBITDA 4 179 Less Arrow -12 289 More Arrow -11 665
Balansomslutning 95 373 Less Arrow 87 610 Less Arrow 79 038
Omsättningstillgångar 75 220 Less Arrow 66 404 Less Arrow 53 667
Kortfristiga skulder 87 353 Less Arrow 69 759 Less Arrow 68 846
Justerat eget kapital 3 400 More Arrow 4 661 Less Arrow 965
- aktiekapital 1 660 Equal arrow 1 660 Equal arrow 1 660
Antal anställda (medeltal) 49 Less Arrow 46 More Arrow 48

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 3,6% More Arrow 5,3% Less Arrow 1,2%
Omsättning per anställd 4 402 Less Arrow 3 714 Less Arrow 2 983
Resultat i procent av omsättning -0,6% Less Arrow -8,7% Less Arrow -10,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,7% Less Arrow -15,2% Less Arrow -18,2%
Balanslikviditet 86,1% More Arrow 95,2% Less Arrow 78,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -37,1% Less Arrow -318,1% Less Arrow -1583,1%
Förändring omsättning 44 884 Less Arrow 27 637 Less Arrow -5 186
Förändring omsättning % 26% Less Arrow 19% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow -2 More Arrow 0
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow -4% More Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.