Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Yeskio Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/08 2016/08 2015/08
Omsättning 332 Less Arrow 314 More Arrow 361
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 123 Less Arrow -86 More Arrow -9
Balansomslutning 910 Less Arrow 799 More Arrow 959
Omsättningstillgångar 104 Less Arrow 86 Less Arrow 47
Kortfristiga skulder 104 Less Arrow 29 Less Arrow 9
Justerat eget kapital 806 Less Arrow 771 More Arrow 940
- aktiekapital 76 Equal arrow 76 Equal arrow 76
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2017/08 2016/08 2015/08
Soliditet 88,6% More Arrow 96,5% More Arrow 98,0%
Omsättning per anställd 332 Less Arrow 314 More Arrow 361
Resultat i procent av omsättning 37,0% Less Arrow -27,4% More Arrow -2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,9%
Balanslikviditet 100% More Arrow 296,6% More Arrow 522,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,3% Less Arrow -11,2% More Arrow -1,0%
Förändring omsättning 19 Less Arrow -48 Less Arrow -275
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -13% Less Arrow -43%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/08 2016/08 2015/08
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.