Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Weland AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2023/05 (koncern) 2022/05 (koncern) 2021/05 (koncern)
Omsättning 3 325 345 Less Arrow 2 387 435
Finansiella kostnader 11 234 Less Arrow 10 303
Resultat efter finansnetto 285 295 Less Arrow 251 084
EBITDA 652 590 Less Arrow 440 294
Balansomslutning 3 709 046 Less Arrow 3 344 555
Omsättningstillgångar 2 474 299 Less Arrow 1 835 607
Kortfristiga skulder 676 432 Less Arrow 509 881
Justerat eget kapital 2 759 341 Less Arrow 2 559 109
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 1 015 Less Arrow 985 Less Arrow 961

Nyckeltal

Bokslut 2023/05 (koncern) 2022/05 (koncern) 2021/05 (koncern)
Soliditet 74,4% More Arrow 76,5%
Omsättning per anställd 3 376 Less Arrow 2 484
Resultat i procent av omsättning 8,6% More Arrow 10,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,0% Less Arrow 7,8%
Balanslikviditet 365,8% Less Arrow 360,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,3% Less Arrow 9,8%
Förändring omsättning 937 910 Less Arrow -8 465
Förändring omsättning % 25% More Arrow 39% Less Arrow 0%
Förändring ant. anställda 30 Less Arrow 24 Less Arrow -30
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow 2% Less Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2023/05 (koncern) 2022/05 (koncern) 2021/05 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.