Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 431 980 000 Less Arrow 390 835 000 Less Arrow 334 748 000
Finansiella kostnader 3 019 000 Less Arrow 2 528 000 Less Arrow 1 852 000
Resultat efter finansnetto 46 832 000 Less Arrow 32 148 000 Less Arrow 28 254 000
Balansomslutning 524 837 000 Less Arrow 474 663 000 Less Arrow 412 494 000
Omsättningstillgångar 282 187 000 Less Arrow 234 674 000 Less Arrow 199 039 000
Kortfristiga skulder 206 317 000 Less Arrow 180 025 000 Less Arrow 167 317 000
Justerat eget kapital 141 677 000 Less Arrow 123 379 000 Less Arrow 109 011 000
- aktiekapital 138 595 000 Less Arrow 2 554 000 Equal arrow 2 554 000
Antal anställda (medeltal) 93 731 Less Arrow 90 844 More Arrow 99 488

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 27,0% Less Arrow 26,0% More Arrow 26,4%
Omsättning per anställd 4 609 Less Arrow 4 302 Less Arrow 3 365
Resultat i procent av omsättning 10,8% Less Arrow 8,2% More Arrow 8,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,5% Less Arrow 7,3% Equal arrow 7,3%
Balanslikviditet 136,8% Less Arrow 130,4% Less Arrow 119,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 33,1% Less Arrow 26,1% Less Arrow 25,9%
Förändring omsättning 41 145 000 More Arrow 56 087 000 Less Arrow 32 834 000
Förändring omsättning % 11% More Arrow 17% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda 2 887 Less Arrow -8 644 More Arrow 4 574
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow -9% More Arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.