Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 473 479 000 Less Arrow 372 216 000 Less Arrow 338 446 000
Finansiella kostnader 1 643 000 Less Arrow 1 167 000 More Arrow 1 866 000
Resultat efter finansnetto 45 077 000 Less Arrow 43 190 000 Less Arrow 25 917 000
EBITDA 66 441 000 Less Arrow 61 794 000
Balansomslutning 629 064 000 Less Arrow 515 856 000 Less Arrow 510 821 000
Omsättningstillgångar 323 847 000 Less Arrow 255 504 000 More Arrow 280 116 000
Kortfristiga skulder 238 977 000 Less Arrow 190 457 000 Less Arrow 190 324 000
Justerat eget kapital 162 717 000 Less Arrow 141 045 000 More Arrow 145 295 000
- aktiekapital 2 562 000 Equal arrow 2 562 000 Less Arrow 2 554 000
Antal anställda (medeltal) 86 316 Less Arrow 83 958 More Arrow 89 573

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 25,9% More Arrow 27,3% More Arrow 28,4%
Omsättning per anställd 5 485 Less Arrow 4 433 Less Arrow 3 778
Resultat i procent av omsättning 9,5% More Arrow 11,6% Less Arrow 7,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,4% More Arrow 8,6% Less Arrow 5,4%
Balanslikviditet 135,5% Less Arrow 134,2% More Arrow 147,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,7% More Arrow 30,6% Less Arrow 17,8%
Förändring omsättning 101 263 000 Less Arrow 33 770 000 Less Arrow -93 534 000
Förändring omsättning % 27% Less Arrow 10% Less Arrow -22%
Förändring ant. anställda 2 358 Less Arrow -5 615 More Arrow -4 158
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow -6% More Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.