Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Viaplay Group Sweden AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 9 965 233 Less Arrow 7 641 921 Less Arrow 5 863 054
Finansiella kostnader 109 304 Less Arrow 30 627 More Arrow 39 540
Resultat efter finansnetto -446 191 More Arrow 376 212 More Arrow 576 598
EBITDA -260 448 More Arrow 511 123 More Arrow 704 347
Balansomslutning 11 220 301 Less Arrow 5 212 422 Less Arrow 4 454 770
Omsättningstillgångar 10 654 560 Less Arrow 4 961 452 Less Arrow 4 187 229
Kortfristiga skulder 6 086 239 Less Arrow 3 786 666 More Arrow 4 212 597
Justerat eget kapital 550 783 Less Arrow 263 465 Less Arrow 115 974
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 700 Less Arrow 628 Less Arrow 574

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 4,9% More Arrow 5,1% Less Arrow 2,6%
Omsättning per anställd 14 236 Less Arrow 12 169 Less Arrow 10 214
Resultat i procent av omsättning -4,5% More Arrow 4,9% More Arrow 9,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -3,0% More Arrow 7,8% More Arrow 13,8%
Balanslikviditet 175,1% Less Arrow 131,0% Less Arrow 99,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -81,0% More Arrow 142,8% More Arrow 497,2%
Förändring omsättning 2 323 312 Less Arrow 1 778 867 Less Arrow 210 913
Förändring omsättning % 30% Equal arrow 30% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda 72 Less Arrow 54 More Arrow 444
Förändring ant. anställda % 11% Less Arrow 9% More Arrow 342%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.