Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Verisure Sales Sverige AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 81 398 More Arrow 82 962 More Arrow 83 113
Finansiella kostnader 15 Less Arrow 6 More Arrow 29
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 20 Less Arrow 4
EBITDA -5 Equal arrow -5 More Arrow 33
Balansomslutning 11 480 More Arrow 15 975 Less Arrow 14 281
Omsättningstillgångar 11 480 More Arrow 15 975 Less Arrow 14 281
Kortfristiga skulder 11 430 More Arrow 15 925 Less Arrow 14 231
Justerat eget kapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 149 More Arrow 152 Less Arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 0,4% Less Arrow 0,3% More Arrow 0,4%
Omsättning per anställd 546 Equal arrow 546 More Arrow 554
Resultat i procent av omsättning 0% Equal arrow 0,0% Equal arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,1% More Arrow 0,2% Equal arrow 0,2%
Balanslikviditet 100,4% Less Arrow 100,3% More Arrow 100,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 40,0% Less Arrow 8,0%
Förändring omsättning -1 564 More Arrow -151 More Arrow 27 438
Förändring omsättning % -2% More Arrow 0% More Arrow 49%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow 2 More Arrow 40
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 1% More Arrow 36%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.