Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

VBG Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 3 611 224 Less Arrow 3 147 157 More Arrow 3 725 442
Finansiella kostnader 18 920 More Arrow 33 140 More Arrow 41 461
Resultat efter finansnetto 441 433 Less Arrow 326 478 More Arrow 397 026
EBITDA 562 432
Balansomslutning 4 663 542 Less Arrow 4 257 250 Less Arrow 4 198 643
Omsättningstillgångar 2 109 998 Less Arrow 1 865 251 Less Arrow 1 654 195
Kortfristiga skulder 470 741 Less Arrow 367 619 More Arrow 422 747
Justerat eget kapital 0 More Arrow 2 500 181 Less Arrow 2 427 667
- aktiekapital 0 More Arrow 65 490 Equal arrow 65 490
Antal anställda (medeltal) 1 600 Less Arrow 1 483 More Arrow 1 596

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 0% More Arrow 58,7% Less Arrow 57,8%
Omsättning per anställd 2 257 Less Arrow 2 122 More Arrow 2 334
Resultat i procent av omsättning 12,2% Less Arrow 10,4% More Arrow 10,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,9% Less Arrow 8,4% More Arrow 10,4%
Balanslikviditet 448,2% More Arrow 507,4% Less Arrow 391,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,1% More Arrow 16,4%
Förändring omsättning 464 067 Less Arrow -578 285 More Arrow 232 993
Förändring omsättning % 15% Less Arrow -16% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 117 Less Arrow -113 More Arrow 35
Förändring ant. anställda % 8% Less Arrow -7% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.