Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ulfoss Plastic A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 251 227 Less Arrow 188 101 More Arrow 229 467
Resultat efter finansnetto 8 663 Less Arrow 2 031 More Arrow 5 245
Balansomslutning 132 147 Less Arrow 100 912 More Arrow 111 495
Omsättningstillgångar 110 570 Less Arrow 72 814 More Arrow 77 033
Kortfristiga skulder 27 097 Less Arrow 17 409 More Arrow 19 163
Justerat eget kapital 57 184 Less Arrow 49 482 More Arrow 49 550
- aktiekapital 12 377 Less Arrow 12 143 More Arrow 12 571
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 43,3% More Arrow 49,0% Less Arrow 44,4%
Omsättning per anställd 3 350 Less Arrow 2 508 More Arrow 3 060
Resultat i procent av omsättning 3,4% Less Arrow 1,1% More Arrow 2,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 408,1% More Arrow 418,3% Less Arrow 402,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% Less Arrow 4,1% More Arrow 10,6%
Förändring omsättning 59 497 Less Arrow -33 554 More Arrow -16 748
Förändring omsättning % 31% Less Arrow -15% More Arrow -7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.