Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

UPM Sales Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 2015/12 2014/12
Omsättning 51 097 884 Less Arrow 49 937 519 More Arrow 52 412 421
Finansiella kostnader 108 881 Less Arrow 32 566 Less Arrow 27 995
Resultat efter finansnetto 324 653 Less Arrow 29 835 More Arrow 81 700
Balansomslutning 10 653 365 Less Arrow 10 128 833 Less Arrow 10 030 127
Omsättningstillgångar 306 Less Arrow 164 More Arrow 7 022
Kortfristiga skulder 6 462 690 Less Arrow 6 379 464 Less Arrow 6 137 555
Justerat eget kapital 4 189 479 Less Arrow 3 747 113 More Arrow 3 889 042
- aktiekapital 29 Less Arrow 27 More Arrow 29
Antal anställda (medeltal) 129 More Arrow 163 More Arrow 196

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Soliditet 39,3% Less Arrow 37,0% More Arrow 38,8%
Omsättning per anställd 396 108 Less Arrow 306 365 Less Arrow 267 410
Resultat i procent av omsättning 0,6% Less Arrow 0,1% More Arrow 0,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,1% Less Arrow 0,6% More Arrow 1,1%
Balanslikviditet 0,0% Equal arrow 0,0% More Arrow 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,7% Less Arrow 0,8% More Arrow 2,1%
Förändring omsättning -1 200 665 More Arrow -379 066 More Arrow 1 029 786
Förändring omsättning % -2% More Arrow -1% More Arrow 2%
Förändring ant. anställda -34 More Arrow -33 More Arrow 23
Förändring ant. anställda % -21% More Arrow -17% More Arrow 13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.