Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tx Media House AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 1 902 More Arrow 1 929 Less Arrow 1 331
Finansiella kostnader 1 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 470 Less Arrow 304 Less Arrow 225
EBITDA 532 Less Arrow 349 Less Arrow 260
Balansomslutning 1 240 Less Arrow 987 Less Arrow 842
Omsättningstillgångar 1 098 Less Arrow 858 Less Arrow 801
Kortfristiga skulder 534 Less Arrow 212 More Arrow 218
Justerat eget kapital 658 More Arrow 738 Less Arrow 571
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 53,1% More Arrow 74,8% Less Arrow 67,8%
Omsättning per anställd 1 902 More Arrow 1 929 Less Arrow 1 331
Resultat i procent av omsättning 24,7% Less Arrow 15,8% More Arrow 16,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 38,0% Less Arrow 30,8% Less Arrow 26,7%
Balanslikviditet 205,6% More Arrow 404,7% Less Arrow 367,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 71,4% Less Arrow 41,2% Less Arrow 39,4%
Förändring omsättning -27 More Arrow 598 Less Arrow 40
Förändring omsättning % -1% More Arrow 45% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.