Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Trelleborg AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 36 588 000 Less Arrow 34 005 000 Less Arrow 31 581 000
Finansiella kostnader 459 000 Less Arrow 342 000 Less Arrow 292 000
Resultat efter finansnetto 581 000 More Arrow 4 236 000 Less Arrow 3 792 000
Balansomslutning 56 341 000 Less Arrow 51 749 000 Less Arrow 48 612 000
Omsättningstillgångar 17 453 000 Less Arrow 16 184 000 Less Arrow 15 347 000
Kortfristiga skulder 11 590 000 Less Arrow 10 456 000 More Arrow 11 599 000
Justerat eget kapital 29 216 000 More Arrow 30 126 000 Less Arrow 27 216 000
- aktiekapital 2 620 000 Equal arrow 2 620 000 Equal arrow 2 620 000
Antal anställda (medeltal) 22 952 Less Arrow 22 420 Less Arrow 22 112

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 51,9% More Arrow 58,2% Less Arrow 56,0%
Omsättning per anställd 1 594 Less Arrow 1 517 Less Arrow 1 428
Resultat i procent av omsättning 1,6% More Arrow 12,5% Less Arrow 12,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,8% More Arrow 8,8% Less Arrow 8,4%
Balanslikviditet 150,6% More Arrow 154,8% Less Arrow 132,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2,0% More Arrow 14,1% Less Arrow 13,9%
Förändring omsättning 2 583 000 Less Arrow 2 424 000 More Arrow 4 436 000
Förändring omsättning % 8% Equal arrow 8% More Arrow 16%
Förändring ant. anställda 532 Less Arrow 308 More Arrow 2 689
Förändring ant. anställda % 2% Less Arrow 1% More Arrow 14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.