Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Toyota Industries Europe AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/03 (koncern) 2020/03 (koncern) 2019/03 (koncern)
Omsättning 43 819 000 More Arrow 44 461 000 Less Arrow 42 295 000
Finansiella kostnader 317 000 More Arrow 360 000 Less Arrow 352 000
Resultat efter finansnetto 2 178 000 Less Arrow 1 386 000 More Arrow 1 557 000
EBITDA 5 485 000
Balansomslutning 61 448 000 More Arrow 64 355 000 Less Arrow 57 160 000
Omsättningstillgångar 27 007 000 More Arrow 27 440 000 Less Arrow 23 267 000
Kortfristiga skulder 20 632 000 More Arrow 20 750 000 Less Arrow 18 511 000
Justerat eget kapital 21 197 000 Less Arrow 21 093 000 Less Arrow 19 532 000
- aktiekapital 13 744 000 Equal arrow 13 744 000 Equal arrow 13 744 000
Antal anställda (medeltal) 18 901 Less Arrow 18 430 Less Arrow 17 202

Nyckeltal

Bokslut 2021/03 (koncern) 2020/03 (koncern) 2019/03 (koncern)
Soliditet 34,5% Less Arrow 32,8% More Arrow 34,2%
Omsättning per anställd 2 318 More Arrow 2 412 More Arrow 2 459
Resultat i procent av omsättning 5,0% Less Arrow 3,1% More Arrow 3,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,1% Less Arrow 2,7% More Arrow 3,3%
Balanslikviditet 130,9% More Arrow 132,2% Less Arrow 125,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,3% Less Arrow 6,6% More Arrow 8,0%
Förändring omsättning -642 000 More Arrow 2 166 000 More Arrow 7 742 000
Förändring omsättning % -1% More Arrow 5% More Arrow 22%
Förändring ant. anställda 471 More Arrow 1 228 More Arrow 3 867
Förändring ant. anställda % 3% More Arrow 7% More Arrow 29%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/03 (koncern) 2020/03 (koncern) 2019/03 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.