Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Toyota Industries Europe AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/03 (koncern) 2021/03 (koncern) 2020/03 (koncern)
Omsättning 53 717 000 Less Arrow 43 819 000 More Arrow 44 461 000
Finansiella kostnader 276 000 More Arrow 317 000 More Arrow 360 000
Resultat efter finansnetto 2 348 000 Less Arrow 2 178 000 Less Arrow 1 386 000
EBITDA 5 828 000 Less Arrow 5 485 000
Balansomslutning 66 640 000 Less Arrow 61 448 000 More Arrow 64 355 000
Omsättningstillgångar 30 772 000 Less Arrow 27 007 000 More Arrow 27 440 000
Kortfristiga skulder 24 618 000 Less Arrow 20 632 000 More Arrow 20 750 000
Justerat eget kapital 23 671 000 Less Arrow 21 197 000 Less Arrow 21 093 000
- aktiekapital 13 744 000 Equal arrow 13 744 000 Equal arrow 13 744 000
Antal anställda (medeltal) 20 148 Less Arrow 18 901 Less Arrow 18 430

Nyckeltal

Bokslut 2022/03 (koncern) 2021/03 (koncern) 2020/03 (koncern)
Soliditet 35,5% Less Arrow 34,5% Less Arrow 32,8%
Omsättning per anställd 2 666 Less Arrow 2 318 More Arrow 2 412
Resultat i procent av omsättning 4,4% More Arrow 5,0% Less Arrow 3,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,9% More Arrow 4,1% Less Arrow 2,7%
Balanslikviditet 125,0% More Arrow 130,9% More Arrow 132,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,9% More Arrow 10,3% Less Arrow 6,6%
Förändring omsättning 9 898 000 Less Arrow -642 000 More Arrow 2 166 000
Förändring omsättning % 23% Less Arrow -1% More Arrow 5%
Förändring ant. anställda 1 247 Less Arrow 471 More Arrow 1 228
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 3% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/03 (koncern) 2021/03 (koncern) 2020/03 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.