Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Thule Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 6 484 000 Less Arrow 5 872 000 Less Arrow 5 611 000
Finansiella kostnader 65 000 Less Arrow 63 000 Less Arrow 51 000
Resultat efter finansnetto 1 114 000 Less Arrow 1 015 000 Less Arrow 921 000
Balansomslutning 7 697 000 Less Arrow 7 285 000 More Arrow 7 883 000
Omsättningstillgångar 2 088 000 More Arrow 2 130 000 More Arrow 2 560 000
Kortfristiga skulder 1 123 000 More Arrow 1 202 000 More Arrow 1 236 000
Justerat eget kapital 4 012 000 Less Arrow 3 467 000 More Arrow 3 826 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 2 356 Less Arrow 2 119 More Arrow 2 180

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 52,1% Less Arrow 47,6% More Arrow 48,5%
Omsättning per anställd 2 752 More Arrow 2 771 Less Arrow 2 574
Resultat i procent av omsättning 17,2% More Arrow 17,3% Less Arrow 16,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,3% Less Arrow 14,8% Less Arrow 12,3%
Balanslikviditet 185,9% Less Arrow 177,2% More Arrow 207,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,8% More Arrow 29,3% Less Arrow 24,1%
Förändring omsättning 612 000 Less Arrow 261 000 More Arrow 291 000
Förändring omsättning % 10% Less Arrow 5% Equal arrow 5%
Förändring ant. anställda 237 Less Arrow -61 More Arrow 177
Förändring ant. anställda % 11% Less Arrow -3% More Arrow 9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.