Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tetra Pak Inventing A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 248 470 Less Arrow 195 464 Less Arrow 170 032
Resultat efter finansnetto 3 726 Less Arrow 2 455 More Arrow 2 551
Balansomslutning 78 688 Less Arrow 67 960 Less Arrow 65 688
Omsättningstillgångar 49 152 Less Arrow 40 789 Less Arrow 33 905
Kortfristiga skulder 74 326 Less Arrow 64 673 Less Arrow 60 314
Justerat eget kapital 4 362 Less Arrow 3 287 More Arrow 3 295
- aktiekapital 1 496 Less Arrow 1 375 Less Arrow 1 349
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 5,5% Less Arrow 4,8% More Arrow 5,0%
Omsättning per anställd 3 313 Less Arrow 2 606 Less Arrow 2 267
Resultat i procent av omsättning 1,5% Less Arrow 1,3% More Arrow 1,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 66,1% Less Arrow 63,1% Less Arrow 56,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,4% Less Arrow 74,7% More Arrow 77,4%
Förändring omsättning 35 778 Less Arrow 22 151 Less Arrow -24 178
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 13% Less Arrow -12%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.