Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Telia Company AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 90 827 000 Less Arrow 88 343 000 More Arrow 89 191 000
Finansiella kostnader 3 843 000 Less Arrow 3 035 000 More Arrow 3 702 000
Resultat efter finansnetto -12 783 000 More Arrow 12 598 000 Less Arrow -21 065 000
EBITDA 29 519 000 More Arrow 35 269 000
Balansomslutning 222 793 000 More Arrow 237 025 000 Less Arrow 226 683 000
Omsättningstillgångar 37 703 000 More Arrow 42 146 000 Less Arrow 37 015 000
Kortfristiga skulder 42 167 000 More Arrow 42 428 000 Less Arrow 39 546 000
Justerat eget kapital 64 239 000 More Arrow 80 732 000 Less Arrow 62 836 000
- aktiekapital 13 856 000 Equal arrow 13 856 000 Equal arrow 13 856 000
Antal anställda (medeltal) 19 202 More Arrow 19 998 More Arrow 20 505

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 28,8% More Arrow 34,1% Less Arrow 27,7%
Omsättning per anställd 4 730 Less Arrow 4 418 Less Arrow 4 350
Resultat i procent av omsättning -14,1% More Arrow 14,3% Less Arrow -23,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,0% More Arrow 6,6% Less Arrow -7,7%
Balanslikviditet 89,4% More Arrow 99,3% Less Arrow 93,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -19,9% More Arrow 15,6% Less Arrow -33,5%
Förändring omsättning 2 484 000 Less Arrow -848 000 More Arrow 3 225 000
Förändring omsättning % 3% Less Arrow -1% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda -796 More Arrow -507 More Arrow 290
Förändring ant. anställda % -4% More Arrow -2% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.