Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sydkraft Hydropower AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 055 617 Less Arrow 2 940 203 More Arrow 3 784 291
Finansiella kostnader 48 581 More Arrow 102 375 More Arrow 221 233
Resultat efter finansnetto 1 635 126 Less Arrow 1 529 517 More Arrow 1 538 569
EBITDA 1 851 990 Less Arrow 1 819 394 More Arrow 1 898 980
Balansomslutning 19 554 956 Less Arrow 18 395 446 Less Arrow 18 276 426
Omsättningstillgångar 1 671 813 Less Arrow 670 256 More Arrow 707 455
Kortfristiga skulder 13 783 753 Less Arrow 12 611 243 Less Arrow 12 316 778
Justerat eget kapital 5 465 098 Less Arrow 5 452 927 More Arrow 5 592 453
- aktiekapital 100 000 Equal arrow 100 000 Equal arrow 100 000
Antal anställda (medeltal) 174 Less Arrow 164 Less Arrow 163

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 27,9% More Arrow 29,6% More Arrow 30,6%
Omsättning per anställd 17 561 More Arrow 17 928 More Arrow 23 217
Resultat i procent av omsättning 53,5% Less Arrow 52,0% Less Arrow 40,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% More Arrow 8,9% More Arrow 9,6%
Balanslikviditet 12,1% Less Arrow 5,3% More Arrow 5,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 29,9% Less Arrow 28,0% Less Arrow 27,5%
Förändring omsättning 115 414 Less Arrow -844 088 More Arrow 710 151
Förändring omsättning % 4% Less Arrow -22% More Arrow 23%
Förändring ant. anställda 10 Less Arrow 1 Less Arrow -3
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 1% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.