Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sweet Tune Productions AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 218 More Arrow 339 Less Arrow 245
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 9 Less Arrow -5 Less Arrow -24
EBITDA 9 Less Arrow -5 Less Arrow -24
Balansomslutning 211 More Arrow 231 More Arrow 259
Omsättningstillgångar 211 More Arrow 231 More Arrow 259
Kortfristiga skulder 88 More Arrow 117 More Arrow 140
Justerat eget kapital 123 Less Arrow 114 More Arrow 119
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 58,3% Less Arrow 49,4% Less Arrow 45,9%
Omsättning per anställd 218 More Arrow 339 Less Arrow 245
Resultat i procent av omsättning 4,1% Less Arrow -1,5% Less Arrow -9,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,3% Less Arrow -2,2% Less Arrow -9,3%
Balanslikviditet 239,8% Less Arrow 197,4% Less Arrow 185,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,3% Less Arrow -4,4% Less Arrow -20,2%
Förändring omsättning -121 More Arrow 94 Less Arrow -88
Förändring omsättning % -36% More Arrow 38% Less Arrow -26%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.