Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sverigeråd i Hyllie AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 96 902 Less Arrow 52 839 Less Arrow 46 778
Finansiella kostnader 46 More Arrow 383 Less Arrow 177
Resultat efter finansnetto -669 Less Arrow -13 774 Less Arrow -17 795
EBITDA 6 785 Less Arrow -5 691 Less Arrow -9 271
Balansomslutning 75 474 Less Arrow 51 203 More Arrow 52 315
Omsättningstillgångar 68 360 Less Arrow 30 347 Less Arrow 30 121
Kortfristiga skulder 16 766 Less Arrow 10 264 More Arrow 25 566
Justerat eget kapital 48 855 Less Arrow 29 799 Less Arrow 22 600
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 74 Less Arrow 49 More Arrow 60

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 64,7% Less Arrow 58,2% Less Arrow 43,2%
Omsättning per anställd 1 309 Less Arrow 1 078 Less Arrow 780
Resultat i procent av omsättning -0,7% Less Arrow -26,1% Less Arrow -38,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,8% Less Arrow -26,2% Less Arrow -33,7%
Balanslikviditet 407,7% Less Arrow 295,7% Less Arrow 117,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1,4% Less Arrow -46,2% Less Arrow -78,7%
Förändring omsättning 44 063 Less Arrow 6 061 Less Arrow -66 594
Förändring omsättning % 83% Less Arrow 13% Less Arrow -59%
Förändring ant. anställda 25 Less Arrow -11 Less Arrow -31
Förändring ant. anställda % 51% Less Arrow -18% Less Arrow -34%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.