Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Svenska Rymd AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 263 217 Less Arrow 1 130 007 Less Arrow 1 000 592
Finansiella kostnader 116 605 Less Arrow 29 304 Less Arrow 13 066
Resultat efter finansnetto -444 524 More Arrow -7 889 Less Arrow -18 049
EBITDA -239 772 More Arrow 115 702 More Arrow 120 690
Balansomslutning 2 227 293 Less Arrow 1 608 125 Less Arrow 1 378 020
Omsättningstillgångar 997 324 Less Arrow 551 333 Less Arrow 464 517
Kortfristiga skulder 652 242 Less Arrow 636 375 Less Arrow 558 854
Justerat eget kapital 493 557 Less Arrow 398 209 More Arrow 430 949
- aktiekapital 32 500 Equal arrow 32 500 Equal arrow 32 500
Antal anställda (medeltal) 695 Less Arrow 576 Less Arrow 530

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 22,2% More Arrow 24,8% More Arrow 31,3%
Omsättning per anställd 1 818 More Arrow 1 962 Less Arrow 1 888
Resultat i procent av omsättning -35,2% More Arrow -0,7% Less Arrow -1,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -14,7% More Arrow 1,3% Less Arrow -0,4%
Balanslikviditet 152,9% Less Arrow 86,6% Less Arrow 83,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -90,1% More Arrow -2,0% Less Arrow -4,2%
Förändring omsättning 133 210 Less Arrow 129 415 Less Arrow -12 183
Förändring omsättning % 12% More Arrow 13% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 119 Less Arrow 46 Less Arrow 42
Förändring ant. anställda % 21% Less Arrow 9% Equal arrow 9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.