Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Svenska Foder AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 4 036 803 Less Arrow 4 022 119 More Arrow 4 186 806
Finansiella kostnader 21 851 More Arrow 23 157 Less Arrow 19 967
Resultat efter finansnetto -16 295 More Arrow 0 More Arrow 10 290
Balansomslutning 1 657 865 Less Arrow 1 646 333 More Arrow 1 656 044
Omsättningstillgångar 845 208 More Arrow 871 585 More Arrow 877 617
Kortfristiga skulder 639 352 Less Arrow 624 676 More Arrow 645 335
Justerat eget kapital 617 781 More Arrow 630 610 Less Arrow 594 619
- aktiekapital 8 400 Equal arrow 8 400 Equal arrow 8 400
Antal anställda (medeltal) 299 More Arrow 301 More Arrow 310

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 37,3% More Arrow 38,3% Less Arrow 35,9%
Omsättning per anställd 13 501 Less Arrow 13 363 More Arrow 13 506
Resultat i procent av omsättning -0,4% More Arrow 0% More Arrow 0,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,3% More Arrow 1,4% More Arrow 1,8%
Balanslikviditet 132,2% More Arrow 139,5% Less Arrow 136,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -2,6% More Arrow 0% More Arrow 1,7%
Förändring omsättning 14 684 Less Arrow -164 687 Less Arrow -456 746
Förändring omsättning % 0% Less Arrow -4% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda -2 Less Arrow -9 More Arrow -7
Förändring ant. anställda % -1% Less Arrow -3% More Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.