Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Storstockholms Lokaltrafik AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 17 025 000 Less Arrow 16 545 000 Less Arrow 15 679 000
Finansiella kostnader 605 000 More Arrow 615 000 Less Arrow 558 000
Resultat efter finansnetto 479 000 Less Arrow 215 000 Less Arrow 86 000
EBITDA 3 647 000 Less Arrow 3 596 000 Less Arrow 3 338 000
Balansomslutning 60 153 000 More Arrow 60 301 000 Less Arrow 59 602 000
Omsättningstillgångar 3 604 000 Less Arrow 3 595 000 More Arrow 5 059 000
Kortfristiga skulder 9 243 000 Less Arrow 7 802 000 Less Arrow 6 102 000
Justerat eget kapital 7 779 000 Less Arrow 7 300 000 Less Arrow 7 085 000
- aktiekapital 4 000 000 Equal arrow 4 000 000 Equal arrow 4 000 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 12,9% Less Arrow 12,1% Less Arrow 11,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 2,8% Less Arrow 1,3% Less Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,8% Less Arrow 1,4% Less Arrow 1,1%
Balanslikviditet 39,0% More Arrow 46,1% More Arrow 82,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,2% Less Arrow 2,9% Less Arrow 1,2%
Förändring omsättning 480 000 More Arrow 866 000 More Arrow 931 000
Förändring omsättning % 3% More Arrow 6% Equal arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.