Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Storstockholms Lokaltrafik AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 17 995 000 Less Arrow 17 025 000 Less Arrow 16 545 000
Finansiella kostnader 606 000 Less Arrow 605 000 More Arrow 615 000
Resultat efter finansnetto 563 000 Less Arrow 479 000 Less Arrow 215 000
EBITDA 4 181 000 Less Arrow 3 647 000 Less Arrow 3 596 000
Balansomslutning 61 921 000 Less Arrow 60 153 000 More Arrow 60 301 000
Omsättningstillgångar 3 360 000 More Arrow 3 604 000 Less Arrow 3 595 000
Kortfristiga skulder 10 198 000 Less Arrow 9 243 000 Less Arrow 7 802 000
Justerat eget kapital 8 341 000 Less Arrow 7 779 000 Less Arrow 7 300 000
- aktiekapital 4 000 000 Equal arrow 4 000 000 Equal arrow 4 000 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 13,5% Less Arrow 12,9% Less Arrow 12,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow 2,8% Less Arrow 1,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,9% Less Arrow 1,8% Less Arrow 1,4%
Balanslikviditet 32,9% More Arrow 39,0% More Arrow 46,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,7% Less Arrow 6,2% Less Arrow 2,9%
Förändring omsättning 970 000 Less Arrow 480 000 More Arrow 866 000
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 3% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.