Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Stora Enso Paper AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 8 148 600 Less Arrow 7 466 500 More Arrow 7 880 200
Finansiella kostnader 45 100 Less Arrow 41 400 Less Arrow 40 300
Resultat efter finansnetto 912 900 Less Arrow 193 300 More Arrow 303 400
EBITDA 1 109 100 Less Arrow 405 900 More Arrow 801 800
Balansomslutning 4 324 500 Less Arrow 4 211 200 More Arrow 5 025 400
Omsättningstillgångar 2 406 200 Less Arrow 2 347 600 More Arrow 3 215 500
Kortfristiga skulder 2 761 800 Less Arrow 2 737 000 More Arrow 2 996 000
Justerat eget kapital 1 265 188 Less Arrow 1 193 240 More Arrow 1 747 712
- aktiekapital 142 700 Equal arrow 142 700 Equal arrow 142 700
Antal anställda (medeltal) 1 475 More Arrow 1 558 Less Arrow 1 481

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 29,3% Less Arrow 28,3% More Arrow 34,8%
Omsättning per anställd 5 524 Less Arrow 4 792 More Arrow 5 321
Resultat i procent av omsättning 11,2% Less Arrow 2,6% More Arrow 3,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 22,2% Less Arrow 5,6% More Arrow 6,8%
Balanslikviditet 87,1% Less Arrow 85,8% More Arrow 107,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 72,2% Less Arrow 16,2% More Arrow 17,4%
Förändring omsättning 682 100 Less Arrow -413 700 More Arrow 451 100
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -5% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda -83 More Arrow 77 Less Arrow -10
Förändring ant. anställda % -5% More Arrow 5% Less Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.