Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Stena AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 37 496 000 Less Arrow 34 730 000 Less Arrow 33 723 000
Finansiella kostnader 3 170 000 Less Arrow 2 601 000 Less Arrow 2 555 000
Resultat efter finansnetto 240 000 Less Arrow 105 000 More Arrow 1 343 000
Balansomslutning 129 777 000 Less Arrow 118 049 000 More Arrow 119 409 000
Omsättningstillgångar 19 431 000 Less Arrow 10 927 000 More Arrow 16 814 000
Kortfristiga skulder 15 524 000 Less Arrow 13 449 000 More Arrow 14 981 000
Justerat eget kapital 47 891 000 Less Arrow 46 599 000 Less Arrow 46 069 000
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 11 813 Less Arrow 11 370 More Arrow 11 531

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 36,9% More Arrow 39,5% Less Arrow 38,6%
Omsättning per anställd 3 174 Less Arrow 3 055 Less Arrow 2 925
Resultat i procent av omsättning 0,6% Less Arrow 0,3% More Arrow 4,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,6% Less Arrow 2,3% More Arrow 3,3%
Balanslikviditet 125,2% Less Arrow 81,2% More Arrow 112,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,5% Less Arrow 0,2% More Arrow 2,9%
Förändring omsättning 2 766 000 Less Arrow 1 007 000 Less Arrow -1 076 000
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 3% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 443 Less Arrow -161 More Arrow 348
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow -1% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.