Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Stebro Plast AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 158 589 Less Arrow 152 320 Less Arrow 128 495
Finansiella kostnader 2 948 Less Arrow 1 565 More Arrow 2 703
Resultat efter finansnetto 5 294 More Arrow 12 564 Less Arrow 11 649
EBITDA 18 223 More Arrow 21 626 More Arrow 23 392
Balansomslutning 153 090 Less Arrow 132 882 Less Arrow 126 422
Omsättningstillgångar 66 936 Less Arrow 61 800 Less Arrow 49 880
Kortfristiga skulder 60 913 Less Arrow 48 596 More Arrow 49 478
Justerat eget kapital 63 673 Less Arrow 59 567 Less Arrow 48 163
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 88 Less Arrow 79 Less Arrow 68

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 41,6% More Arrow 44,8% Less Arrow 38,1%
Omsättning per anställd 1 802 More Arrow 1 928 Less Arrow 1 890
Resultat i procent av omsättning 3,3% More Arrow 8,2% More Arrow 9,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,4% More Arrow 10,6% More Arrow 11,4%
Balanslikviditet 109,9% More Arrow 127,2% Less Arrow 100,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 8,3% More Arrow 21,1% More Arrow 24,2%
Förändring omsättning
Förändring omsättning % 19% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda % 16% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.