Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Stayat Hotelapart AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 90 452 Less Arrow 65 153 Less Arrow 50 305
Finansiella kostnader 4 877 Less Arrow 4 367 Less Arrow 619
Resultat efter finansnetto -8 514 Less Arrow -10 020 Less Arrow -24 727
EBITDA -645 Less Arrow -963 Less Arrow -16 867
Balansomslutning 76 449 More Arrow 81 032 Less Arrow 68 910
Omsättningstillgångar 68 318 Less Arrow 66 739 Less Arrow 51 324
Kortfristiga skulder 75 405 More Arrow 79 824 Less Arrow 61 577
Justerat eget kapital 1 044 More Arrow 1 208 More Arrow 7 333
- aktiekapital 2 000 Equal arrow 2 000 Equal arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 1,4% More Arrow 1,5% More Arrow 10,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -9,4% Less Arrow -15,4% Less Arrow -49,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,8% Less Arrow -7,0% Less Arrow -35,0%
Balanslikviditet 90,6% Less Arrow 83,6% Less Arrow 83,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -815,5% Less Arrow -829,5% More Arrow -337,2%
Förändring omsättning 25 299 Less Arrow 14 848 Less Arrow -34 307
Förändring omsättning % 39% Less Arrow 30% Less Arrow -41%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.