Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Solid Pictures Sweden AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 923 Less Arrow 798 More Arrow 826
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 133 Less Arrow 79 More Arrow 119
EBITDA 141 Less Arrow 83 More Arrow 119
Balansomslutning 680 Less Arrow 548 Less Arrow 485
Omsättningstillgångar 655 Less Arrow 516 Less Arrow 485
Kortfristiga skulder 280 Less Arrow 253 Equal arrow 253
Justerat eget kapital 400 Less Arrow 295 Less Arrow 232
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 58,8% Less Arrow 53,8% Less Arrow 47,8%
Omsättning per anställd 923 Less Arrow 798 More Arrow 826
Resultat i procent av omsättning 14,4% Less Arrow 9,9% More Arrow 14,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 19,6% Less Arrow 14,4% More Arrow 24,5%
Balanslikviditet 233,9% Less Arrow 204,0% Less Arrow 191,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 33,2% Less Arrow 26,8% More Arrow 51,3%
Förändring omsättning 125 Less Arrow -28 Less Arrow -120
Förändring omsättning % 16% Less Arrow -3% Less Arrow -13%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.