Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Själanders Åkeri AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/04 2021/04 2020/04
Omsättning 106 635 Less Arrow 88 119 Less Arrow 80 871
Finansiella kostnader 535 Less Arrow 464 Less Arrow 417
Resultat efter finansnetto 6 435 Less Arrow 4 996 More Arrow 5 362
EBITDA 20 158 Less Arrow 15 691 More Arrow 15 992
Balansomslutning 83 866 Less Arrow 71 068 Less Arrow 67 662
Omsättningstillgångar 25 039 Less Arrow 20 077 Less Arrow 18 589
Kortfristiga skulder 26 769 Less Arrow 22 445 Less Arrow 19 857
Justerat eget kapital 26 675 Less Arrow 22 412 Less Arrow 19 791
- aktiekapital 200 Equal arrow 200 Equal arrow 200
Antal anställda (medeltal) 49 Less Arrow 47 Equal arrow 47

Nyckeltal

Bokslut 2022/04 2021/04 2020/04
Soliditet 31,8% Less Arrow 31,5% Less Arrow 29,2%
Omsättning per anställd 2 176 Less Arrow 1 875 Less Arrow 1 721
Resultat i procent av omsättning 6,0% Less Arrow 5,7% More Arrow 6,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,3% Less Arrow 7,7% More Arrow 8,5%
Balanslikviditet 93,5% Less Arrow 89,4% More Arrow 93,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 24,1% Less Arrow 22,3% More Arrow 27,1%
Förändring omsättning 18 516 Less Arrow 7 248 More Arrow 12 554
Förändring omsättning % 21% Less Arrow 9% More Arrow 18%
Förändring ant. anställda 2 Less Arrow 0 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow 0% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/04 2021/04 2020/04
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.