Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sigma AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 4 006 458 Less Arrow 3 510 794 Less Arrow 2 859 124
Finansiella kostnader 14 088 More Arrow 75 111 Less Arrow 9 790
Resultat efter finansnetto 418 349 Less Arrow 219 452 Less Arrow 164 949
EBITDA 445 037 Less Arrow 315 441 Less Arrow 204 283
Balansomslutning 1 903 033 Less Arrow 1 623 518 Less Arrow 1 464 286
Omsättningstillgångar 1 433 691 Less Arrow 1 182 827 Less Arrow 959 449
Kortfristiga skulder 1 306 572 Less Arrow 1 236 071 Less Arrow 1 085 934
Justerat eget kapital 417 648 Less Arrow 269 494 More Arrow 284 959
- aktiekapital 86 746 Equal arrow 86 746 Equal arrow 86 746
Antal anställda (medeltal) 4 259 Less Arrow 3 317 Less Arrow 3 046

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 21,9% Less Arrow 16,6% More Arrow 19,5%
Omsättning per anställd 941 More Arrow 1 058 Less Arrow 939
Resultat i procent av omsättning 10,4% Less Arrow 6,3% Less Arrow 5,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 22,7% Less Arrow 18,1% Less Arrow 11,9%
Balanslikviditet 109,7% Less Arrow 95,7% Less Arrow 88,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 100,2% Less Arrow 81,4% Less Arrow 57,9%
Förändring omsättning 495 664 More Arrow 651 670 Less Arrow 648 687
Förändring omsättning % 14% More Arrow 23% More Arrow 29%
Förändring ant. anställda 942 Less Arrow 271 More Arrow 558
Förändring ant. anställda % 28% Less Arrow 9% More Arrow 22%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.