Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Securus Säkerhet i Sverige AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 84 284 Less Arrow 72 315 Less Arrow 63 839
Finansiella kostnader 11 More Arrow 14 Less Arrow 12
Resultat efter finansnetto 7 712 Less Arrow 5 407 More Arrow 10 452
EBITDA 7 592 Less Arrow 5 263 More Arrow 10 153
Balansomslutning 27 218 Less Arrow 22 992 Less Arrow 19 661
Omsättningstillgångar 21 859 Less Arrow 19 212 Less Arrow 17 707
Kortfristiga skulder 17 751 Less Arrow 13 850 Less Arrow 11 699
Justerat eget kapital 9 107 Less Arrow 8 881 Less Arrow 7 782
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 110 Less Arrow 89 More Arrow 164

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 33,5% More Arrow 38,6% More Arrow 39,6%
Omsättning per anställd 766 More Arrow 813 Less Arrow 389
Resultat i procent av omsättning 9,2% Less Arrow 7,5% More Arrow 16,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 28,4% Less Arrow 23,6% More Arrow 53,2%
Balanslikviditet 123,1% More Arrow 138,7% More Arrow 151,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 84,7% Less Arrow 60,9% More Arrow 134,3%
Förändring omsättning 11 969 Less Arrow 8 476 More Arrow 10 779
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 13% More Arrow 20%
Förändring ant. anställda 21 Less Arrow -75 More Arrow 54
Förändring ant. anställda % 24% Less Arrow -46% More Arrow 49%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.