Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Securitas AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 133 237 000 Less Arrow 107 700 000 More Arrow 107 954 000
Finansiella kostnader 1 001 000 Less Arrow 463 000 More Arrow 568 000
Resultat efter finansnetto 5 726 000 Less Arrow 4 331 000 Less Arrow 3 329 000
EBITDA 9 604 000 Less Arrow 7 399 000
Balansomslutning 115 506 000 Less Arrow 63 363 000 Less Arrow 59 127 000
Omsättningstillgångar 39 871 000 Less Arrow 26 869 000 Less Arrow 25 073 000
Kortfristiga skulder 29 730 000 Less Arrow 23 311 000 Less Arrow 22 929 000
Justerat eget kapital 36 424 000 Less Arrow 20 792 000 Less Arrow 17 697 000
- aktiekapital 573 000 Less Arrow 365 000 Equal arrow 365 000
Antal anställda (medeltal) 286 840 Less Arrow 282 286 More Arrow 292 877

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 31,5% More Arrow 32,8% Less Arrow 29,9%
Omsättning per anställd 464 Less Arrow 382 Less Arrow 369
Resultat i procent av omsättning 4,3% Less Arrow 4,0% Less Arrow 3,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,8% More Arrow 7,6% Less Arrow 6,6%
Balanslikviditet 134,1% Less Arrow 115,3% Less Arrow 109,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,7% More Arrow 20,8% Less Arrow 18,8%
Förändring omsättning 25 537 000 Less Arrow -254 000 Less Arrow -2 945 000
Förändring omsättning % 24% Less Arrow 0% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 4 554 Less Arrow -10 591 More Arrow -9 178
Förändring ant. anställda % 2% Less Arrow -4% More Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.