Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Securitas AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 107 700 000 More Arrow 107 954 000 More Arrow 110 899 000
Finansiella kostnader 463 000 More Arrow 568 000 More Arrow 645 000
Resultat efter finansnetto 4 331 000 Less Arrow 3 329 000 More Arrow 4 618 000
EBITDA 7 399 000
Balansomslutning 63 363 000 Less Arrow 59 127 000 More Arrow 62 190 000
Omsättningstillgångar 26 869 000 Less Arrow 25 073 000 More Arrow 27 066 000
Kortfristiga skulder 23 311 000 Less Arrow 22 929 000 Less Arrow 19 920 000
Justerat eget kapital 20 792 000 Less Arrow 17 697 000 More Arrow 19 569 000
- aktiekapital 365 000 Equal arrow 365 000 Equal arrow 365 000
Antal anställda (medeltal) 282 286 More Arrow 292 877 More Arrow 302 055

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 32,8% Less Arrow 29,9% More Arrow 31,5%
Omsättning per anställd 382 Less Arrow 369 Less Arrow 367
Resultat i procent av omsättning 4,0% Less Arrow 3,1% More Arrow 4,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,6% Less Arrow 6,6% More Arrow 8,5%
Balanslikviditet 115,3% Less Arrow 109,4% More Arrow 135,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 20,8% Less Arrow 18,8% More Arrow 23,6%
Förändring omsättning -254 000 Less Arrow -2 945 000 More Arrow 9 432 300
Förändring omsättning % 0% Less Arrow -3% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda -10 591 More Arrow -9 178 More Arrow 1 742
Förändring ant. anställda % -4% More Arrow -3% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.