Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Sectra AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Omsättning 1 858 572 Less Arrow 1 598 033 More Arrow 1 740 011
Finansiella kostnader 1 483 More Arrow 8 737 Less Arrow 2 878
Resultat efter finansnetto 376 174 Less Arrow 340 908 Less Arrow 317 426
EBITDA 443 014 Less Arrow 419 956 Less Arrow 392 828
Balansomslutning 2 090 062 Less Arrow 1 617 146 Less Arrow 1 583 631
Omsättningstillgångar 1 592 013 Less Arrow 1 147 334 Less Arrow 1 049 816
Kortfristiga skulder 1 015 216 Less Arrow 682 008 Less Arrow 654 290
Justerat eget kapital 1 030 520 Less Arrow 876 753 Less Arrow 856 015
- aktiekapital 36 933 More Arrow 37 714 More Arrow 40 334
Antal anställda (medeltal) 908 Less Arrow 828 Less Arrow 780

Nyckeltal

Bokslut 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Soliditet 49,3% More Arrow 54,2% Less Arrow 54,1%
Omsättning per anställd 2 047 Less Arrow 1 930 More Arrow 2 231
Resultat i procent av omsättning 20,2% More Arrow 21,3% Less Arrow 18,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 18,1% More Arrow 21,6% Less Arrow 20,2%
Balanslikviditet 156,8% More Arrow 168,2% Less Arrow 160,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 36,5% More Arrow 38,9% Less Arrow 37,1%
Förändring omsättning 301 997 Less Arrow -28 106 More Arrow 259 373
Förändring omsättning % 19% Less Arrow -2% More Arrow 18%
Förändring ant. anställda 80 Less Arrow 48 More Arrow 74
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow 6% More Arrow 10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern) 2020/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.