Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Schelin Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Omsättning 138 775 Less Arrow 117 092 Less Arrow 105 250
Finansiella kostnader 237 Less Arrow 2 More Arrow 30
Resultat efter finansnetto 35 142 Less Arrow 17 268 Less Arrow 13 562
EBITDA 26 541 Less Arrow 14 666 More Arrow 16 359
Balansomslutning 107 900 Less Arrow 66 404 Less Arrow 54 204
Omsättningstillgångar 73 245 Less Arrow 34 543 Less Arrow 34 384
Kortfristiga skulder 22 957 Less Arrow 19 720 Less Arrow 17 750
Justerat eget kapital 40 942 Less Arrow 27 100 Less Arrow 19 430
- aktiekapital 65 Equal arrow 65 Equal arrow 65
Antal anställda (medeltal) 62 Less Arrow 58 Less Arrow 52

Nyckeltal

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Soliditet 37,9% More Arrow 40,8% Less Arrow 35,8%
Omsättning per anställd 2 238 Less Arrow 2 019 More Arrow 2 024
Resultat i procent av omsättning 25,3% Less Arrow 14,7% Less Arrow 12,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 32,8% Less Arrow 26,0% Less Arrow 25,1%
Balanslikviditet 319,1% Less Arrow 175,2% More Arrow 193,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,8% Less Arrow 63,7% More Arrow 69,8%
Förändring omsättning 21 683 Less Arrow 11 842 Less Arrow 9 179
Förändring omsättning % 19% Less Arrow 11% Less Arrow 10%
Förändring ant. anställda 4 More Arrow 6 Less Arrow 1
Förändring ant. anställda % 7% More Arrow 12% Less Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.